Vignetten

BVL (Brabants Verkeerslabel)

Als school vinden wij een veilige omgeving voor uw kind(eren) belangrijk.
Jaarlijks besteden we in verkeerslessen aandacht aan situaties in het verkeer, veilige looproutes, halen en brengen van kinderen, deelname brigadiers en dit schooljaar ook het project Streetwise van de ANWB.

Dit alles om zo regelmatig stil te staan bij de verschillende situaties in het verkeer rondom de school.
E.e.a. wordt ook jaarlijks gevolgd/uitgewerkt in een jaarplan, dat bij voldoende score leidt tot het Brabants Verkeerslabel. Op school zijn we al deelnemer sinds 2005 en zijn we in het bezit van het BVL-vignet.

https://www.bvlbrabant.nl/

KWINK

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). KWINK biedt een doordacht programma voor groep 1 t/m 8, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Het is praktisch, leuk en altijd actueel. KWINK richt zich op preventie van bijvoorbeeld pesten op school en de kracht van een veilige groep.

https://www.kwinkopschool.nl/