Onderwijskundig concept

Op De Wildschut werken we aan onze 4 kernwaarden kindgericht, toekomstgericht, inspirerend en verbindend. Dit doen we op verschillende manieren. Belangrijk hierbij zijn de pedagogische en didactische vaardigheden van het team om de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten bloeien en groeien. 

Door coöperatieve werkvormen in te zetten, leren leerlingen samen te werken. Tijdens de weektaak leren ze zelfstandig werken, doelen stellen en plannen. Tijdens de vertel- en verslagkring leren leerlingen voor de klas te staan en te presenteren. Met vieringen laten we zien wat we geleerd hebben en hoe we dit aan een grote groep kunnen presenteren. 

Leerlingen komen optimaal tot leren als de randvoorwaarden goed zijn. Tijdens het begin van het schooljaar besteden we veel aandacht aan groepsvorming volgens de fases van vorming, storming en norming. De Wildschutregels staan centraal en we maken klassenafspraken. 

Zo zijn we op De Wildschut verantwoordelijk voor en met elkaar.
Klik op deze link om een mooi filmpje te zien van onze fijne school.