Onderwijskundig concept

Onze school is bezig het onderwijskundig concept te verstevigen. Belangrijk op De Wildschut is dat leerlingen hun talenten kunnen laten groeien. Om dit tot stand te brengen, werken wij op verschillende manieren om dit doel te behalen.
 
Ieder kind is uniek. Jouw kind staat op onze school centraal. In onze benadering gaan wij ervan uit dat je kind meerdere talenten heeft. Dit uitgangspunt staat centraal bij het vormgeven van ons onderwijs.
 
We werken alweer enkele jaren met het Expliciet Direct Instructie model (EDI) en met Structureel Coöperatief Leren (SCL). Het is ons antwoord op de vraag vorm en inhoud te geven aan onderwijs in de 21e eeuw. We doen dit in alle groepen en bouwen dit steeds verder uit. Naast kennis en schoolse vaardigheden wordt er volop gewerkt aan communicatieve en sociale vaardigheden. De huidige maatschappij doet een steeds groter beroep op samenwerking, op omgaan met elkaar. Coöperatief Leren is een aanvulling op de praktijk van alledag.
 
Naast de onderwijskundige ontwikkelingen, werken de groepen 1-2 met een nieuw leerlingvolgsysteem vanaf schooljaar 2023-2024. Voorheen werkten we met KIJK!, dit is nu Digikeuzebord. In groep 5 t/m 8 zijn we in het schooljaar 2023-2024 gestart met een nieuwe methode Wereldoriëntatie die ook in groep 3-4 al aan bod zal komen. Onze oude methode Naut-Meander-Brandaan hebben we daardoor vervangen door Blink vakgericht.