Oudervereniging

De oudervereniging (OV) bestaat uit ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen ouders/verzorgers uit de groepen 1 t/m 4 en uit de groepen 5 t/m 8. De OV-vergaderingen worden bijgewoond door een teamlid. De OV kiest uit haar midden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Er is een mogelijkheid om, als aspirant–lid, stage te lopen en zo kennis te maken met de OV en haar activiteiten.

De OV ondersteunt het team bij de organisatie en de uitvoering van verschillende projecten op school: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Groot Project, Pasen, Musical groep 8, Sport- en speldag, schoolreisjes en kamp groep 8.

Ook worden overige activiteiten die de school organiseert, ondersteund door de OV. De genoemde projecten worden mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de ouders, de zogenaamde ouderbijdrage. 

Meer informatie over de OV? Zie schoolgids of mail naar ov.wildschut@mondiaen.nl