Ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?


Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50

Daarvan bekostigen we:
• Carnaval, bibliotheek, pasen, Wildschutdag
• Kerst
• Schoolkamp
• Schoolreis
• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten.
Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Uit de overige schoolkosten wordt het groep 8 kamp en de schoolreis betaald.

De ouderbijdrage is vrijwillig.