Overblijven

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met overblijfouders, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden. €1,00 per keer per kind.