Overblijven

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld door het team van obs De Wildschut in samenwerking met enkele ondersteuners. Opvang tijdens de middagpauze is kosteloos. 

We vragen u voor een langere periode (van vakantie tot vakantie) aan te geven wanneer uw kind overblijft. Uiteraard kunt u altijd aanpassingen, wijzigingen of incidenteel overblijven doorgeven via de e-mail aan de groepsleerkracht.

Inschrijven voor de periode tot de herfstvakantie kunt u via deze link doen. We vragen u dit zo spoedig en compleet mogelijk in te vullen. Ook voor ons is dit systeem nieuw. We blijven continu kijken hoe we dit zo goed en efficiënt mogelijk voor u en ons kunnen organiseren.