Overblijven

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld door het team van obs De Wildschut in samenwerking met enkele ondersteuners. Opvang tijdens de middagpauze is kosteloos.