Missie / visie / kernwaarden

Onze missie
Zelfbewuste jonge mensen die met elkaar verantwoordelijkheid nemen in een veranderende samenleving! Dat is wat we op obs De Wildschut in samenwerking met ouders willen bereiken.

Onze visie
obs De Wildschut geeft haar leerlingen de ruimte voor het ontwikkelen van talenten. Dit kan individueel, maar talenten groeien ook door samen te werken. Als een kind lekker in z'n vel zit, komt het gemakkelijker tot leren.
'Vind je iets leuk dan leer je het vanzelf'

Kernwaarden
We laten talenten tot bloei komen. Elk kind verdient een fijne omgeving waarin het zich kan ontwikkelen. Als basis hebben we vier kernwaarden:

  • Kindgericht
  • Toekomstgericht
  • Inspirerend
  • Verbindend

Toekomstgericht
Wie wist er tien jaar geleden dat je ook dronepiloot kon worden? Onderwijs moet kinderen voorbereiden op een toekomst die nog niet helemaal vast staat. Het is daarom belangrijk dat kinderen vaardigheden ontwikkelen waarmee ze straks nog alle kanten op kunnen. Dat is precies waarom we veel aandacht besteden aan 21-ste vaardigheden zoals kritisch denken, samenwerken en problemen oplossen.

Kindgericht
‘Je kunt het! ’ Dat is wat onze leerkrachten tegen leerlingen zeggen. Door regelmatig complimenten te geven en vertrouwen naar de leerlingen uit te stralen, groeien kinderen. Onze leerkrachten helpen de leerlingen écht en stimuleren ze om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling. Ieder teamlid heeft weer andere talenten en samen zorgen we ervoor dat kinderen vanuit hun ‘eigenheid’ groeien . Dit gevoel van zelfvertrouwen is belangrijk om tot leren te komen.

Inspirerend
Dromen mag! Onze maatschappij verandert in snel tempo. Deze veranderingen vragen om een ander soort onderwijs. Onderwijs waarin kinderen actief hun nieuwe kennis verwerven en toepassen op actuele vraagstukken. Daarvoor is het belangrijk dat ze geboeid en uitgedaagd worden door inspirerende professionals.    

Verbindend
Leren doe je niet alleen! Samen met de leerkracht en leerlingen werken kinderen aan hun leertaken. Als je het samen kunt doen, wordt leren gemakkelijker én leuker. Iedereen heeft weer een ander talent en kan dus zijn eigen steentje bijdragen. Door naar elkaar te luisteren en samen opdrachten uit te voeren, leren kinderen als vanzelfsprekend wat het is om respectvol naar elkaar te zijn. Zo leren ze bijvoorbeeld naar elkaar te luisteren en rekening te houden met de inbreng van een ander. Onze school is een mooie oefenplek om wereldburger te worden.

Klik hier voor een overzichtelijke profielschets.