Medezeggenschap

MR
Zaken die in de MR worden besproken zijn onder andere taakbeleid, begroting, schoolkalender, schoolgids en schoolplan. De MR van onze school vertegenwoordigt obs De Wildschut en Prinsenbos. Er zitten vier ouders en vier teamleden in de MR. De directeur is vaak ​een gedeelte van de vergadering aanwezig. We vergaderen 6 à 7 keer per jaar in de avond. ​De notulen zijn op te vragen via mr.wildschut@tangent.nl. Ook kunt u een (gedeelte van een) vergadering bijwonen. Hiervoor kunt u zich aanmelden via hetzelfde mailadres. ​

GMR
Via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad kunnen ouders meedenken, meepraten en meebeslissen over ‘bovenschoolse’ zaken die binnen onze stichting spelen. Alle onderwerpen die op stichtingsniveau van belang zijn, komen in de GMR aan bod. De GMR komt tot stand door verkiezingen. Ouders en leerkrachten kunnen lid zijn van de GMR. 

Meer informatie over de MR? Zie schoolgids of mail naar mr.wildschut@tangent.nl
 
Dit jaar zitten namens de ouders in de MR:
Stiene Helder, Voorzitter MR
kind in groep 6 
Armand Schröder,
kinderen in groep 5 en 7
 
 
Marleen Smeulders
kind in groep 1/2
Wendy Aarts
kind in groep 7


Dit jaar zitten namens het team in de MR:
Paul Evers (Wildschut) Ilse de Bot (Wildschut)
 
Kim van der Boom (Prinsenbos) Marijke Barten (Prinsenbos)