Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids van obs De Wildschut.

Uw kind brengt acht jaar lang een groot deel van de week op de basisschool door. U vertrouwt uw kind toe aan mensen op school. Een goede school voor uw kind kiezen is dan ook een belangrijke stap. De school legt mede een belangrijke basis voor de ontwikkeling van uw kind. U wilt dat die basis zo goed mogelijk is en dat uw kind zich met zijn/haar eigen talenten zo goed mogelijk ontwikkelt.

Scholen verschillen in de manier van werken, sfeer, visie op hoe kinderen leren en in de wijze van omgaan met de kinderen. Het is niet zo gemakkelijk om zicht te krijgen op die verschillen. Deze gids helpt een beeld te krijgen van OBS De Wildschut, wat we belangrijk vinden voor uw kind, wat we willen bereiken met ons onderwijs en hoe we dat doen. Wij leggen verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten.

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen.

De gids wordt ieder jaar opnieuw door de Medezeggenschapsraad vastgesteld en is beschikbaar via de website van de school en Vensters PO.

We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Heeft u na het lezen van deze gids opmerkingen, vragen of suggesties, dan horen wij dat graag van u. Heeft u belangstelling gekregen voor onze school, neemt u dan gerust contact op. Wij staan u graag te woord!

Met vriendelijke groet,
Team OBS De Wildschut