Informatie over groep 1-2

Verjaardagvieringen
De verjaardagen vieren we ’s morgens van 8.45u tot 9.30u. Helaas, mogen er nu geen ouders bij aanwezig zijn. Het is raadzaam even te informeren naar eventuele allergieën bij kinderen i.v.m. de traktaties. In verband met Corona willen we graag fabriek-voorverpakte traktaties. Wij zien het liefst ‘gezonde’ traktaties. We realiseren ons heel goed dat dit met voorverpakte traktaties bijna onmogelijk is. Het is in elk geval niet de bedoeling dat kinderen cadeautjes als traktatie meegeven. Dus geen potloden, gummen en andere frutsels. 
 
Uw verjaardag
De kinderen maken een cadeautje voor hun jarige papa en mama. In de klas hangt een kalender waarop wij uw verjaardag al ingevuld hebben. Voor andere verjaardagen, bijvoorbeeld voor broertjes, zusjes, opa’s en oma’s, mogen de kinderen als ze willen zelf iets maken als daar tijd voor is. Wilt u deze verjaardagen een week voor de verjaardag, op een apart briefje meegeven.
 
Fruitkring
Elke morgen hebben we een fruitkring. Hiervoor mag uw kind een hapklaar stuk fruit meenemen en liefst een beker met drinken (geen prik). Brengt uw kind toch een pakje mee, dan wordt deze (leeg) mee teruggegeven. Zij vullen veel ruimte in de vuilnisbakken. Koeken met chocolade zijn niet gewenst!
 
Spelen met zand en water
Twee keer in de maand gaan we met zand en water buiten spelen. Dit gaan we doen op de eerste maandag en de derde donderdag van de maand van 14.30u tot 15.30u.
 
Het gaat hier dus over de volgende maandagen:
1 september, 2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 1 maart, 7 juni en 5 juli. 
 
En de volgende donderdagen:
17 september, 15 oktober, 19 november, 21 januari, 18 maart, 15 april, 20 mei en 15 juli.
 
Wilt u op deze dagen rekening houden met ‘oude’ kleren en eventueel laarzen/regenjas? Uw kind zou wel eens vies thuis kunnen komen die dag!
 
Klassenouders
Een klassenouder heeft zich bij de leerkracht aangemeld. Als er heel veel animo is voor deze taak, zal er geloot worden. Een groep heeft gemiddeld twee klassenouders. Deze vervullen een rol bij het organiseren van het kerstdiner in de klas, het regelen van de verjaardag van juf of meester en bij het regelen van de laatste dag voor de grote vakantie. Ook wordt er soms een beroep gedaan op de klassenouders bij feesten of vieringen. Wellicht dat het dit schooljaar anders verloopt dan we gewend zijn, maar dat zal dan zichzelf wel uitwijzen.
                
Helpers
De kinderen mogen regelmatig helper zijn van de leerkracht. Dit houdt in dat ze in de kring naast de leerkracht mogen zitten en kleine klusjes mogen doen; de fruittassen uitdelen, de kaartjes met de dag van de week en het weer op het bord hangen enz. Op het helpersbord in de klas staat d.m.v. een pasfoto aangegeven wie er helper is. 
 
Contact met de leerkracht
In principe hebben wij voor en tijdens schooltijd alle aandacht voor de kinderen nodig. Heeft u voor schooltijd toch nog een bericht voor ons, schrijf die dan even op een briefje en geef het bij ons af. Ook na school hebben wij ook aandacht voor u. Als u behoefte heeft aan een gesprekje, maakt u dan per mail een afspraak met ons.
 
Vieringen
Een paar keer per jaar zijn er vieringen. Dit houdt in dat elke groep iets laat zien, zoals een dansje, een liedje, een versje of toneelstukje. U bent hierbij van harte uitgenodigd. De data en tijden volgen nog. I.v.m. Corona, is het niet duidelijk hoe het ‘vieren’ er in de praktijk uit zal zien. We zoeken met elkaar naar een mogelijkheid u hier toch deelgenoot van te maken.
 
Ik-tafel/meeneemkring/boekenkring
We beginnen elk jaar met de ‘ik-tafel’. De juf neemt de eerste keer spulletjes mee die bij haar horen. Deze komen op de ik-tafel en zij vertelt daarover. Daarna mogen de kinderen ook een keer spulletjes voor de ik-tafel meebrengen. U krijgt een schema van ons mee wanneer uw kind aan de beurt is.  Daarna beginnen de meeneemkringen. Uw kind krijgt hierover t.z.t. een brief mee. Daarin staat uitgelegd wat het doel en de bedoeling hiervan is. Hetzelfde geldt voor de boekenkring die tegen het einde van het schooljaar wordt gehouden.
 
Projecten
We werken projectmatig. Steeds komt er een ander onderwerp/thema aan bod. We maken hiervoor zelf een ‘placemat’ met het onderwerp/thema in het midden. Activiteiten vanuit verschillende intelligenties benaderd plannen we hier omheen. (In de Power Point presentatie die u toegezonden krijgt, kunt u deze op uw gemak bekijken)
 
Lettertafel
Elke twee weken staat een letter (klank) centraal. Uw kind mag iets meebrengen dat begint met deze letter, als deze ook zo klinkt. De O is bijvoorbeeld wel te horen in Otter maar niet in Ooooma. Het gaat erom wat je hoort en niet om wat je schrijft. Bij klinkers, mogen het ook klanken zijn die je ergens tussenin hoort...de i van V i S
 
Taakbrief
In de taakbrief staan een aantal werkjes vermeld die de kinderen in ongeveer 1 ½ week tijd zelfstandig inplannen. Zo’n taakbrief is er voor de kinderen om hun vermogen tot plannen te oefenen. Zodoende krijgen wij als leerkrachten een beeld van wie graag uitstelt, wie meteen aan het werk wil en wie daarin al meteen een balans weet te vinden. 
                
Inloopwerkje
Tijdens het binnenkomen kan het zijn dat de kinderen mogen starten met een klein werkje dat veelal aan tafel gedaan kan worden. Zo zijn de kinderen meteen actief en betrokken. Dat is niet elke dag of in beide groepen hetzelfde, we proberen hierin ook variatie aan te brengen. Als leerkrachten kijken we naar de behoeften van de groep en stemmen daarop af.
 
Structureel Coöperatief Leren
Op onze school werken we nu alweer enkele jaren met Coöperatief Leren volgens Kagan & Kagan. Het is ons antwoord op de vraagvorm en inhoud te geven aan onderwijs in de 21e eeuw. We doen dit in alle groepen en proberen dat steeds verder uit te bouwen. Naast kennis en schoolse vaardigheden wordt er volop gewerkt aan communicatieve en sociale vaardigheden. De huidige maatschappij doet een steeds groter beroep op samenwerking, op omgaan met elkaar. Coöperatief Leren is een aanvulling op de praktijk van alledag.
 
Postvak
Elk kind heeft zijn/haar eigen vakje in de postkast. Kijkt u daar zelf ook regelmatig in, zodat er geen spullen achterblijven. Wij proberen in deze uitzonderlijke Coronatijd de kinderen de spulletjes zoveel mogelijk mee te geven.
 
Huisbezoek
Als uw kind een tijdje bij ons op school zit, vragen we u of we een keer op huisbezoek mogen komen. Dit doen we om de belevingswereld van uw kind beter te leren kennen. Wij nemen contact met u op wanneer we tussen de middag een boterham komen eten. Ook hierbij moeten we wachten tot het Corona technisch weer verantwoord is dit op te pakken.
 
Speelgoed van thuis
De kinderen brengen geen speelgoed van thuis mee naar school. Het geeft veel onrust als er steeds spulletjes meegebracht worden. Ook raken waardevolle spulletjes soms kwijt of gaat er soms iets stuk. Wanneer er een thema is waarbij kinderen wel iets mee mogen brengen, hoort u dat van ons.  
 
De Wildschut APP
Ook dit jaar delen we belangrijke informatie in de Wildschut App. Dit kan door een pushbericht, een persoonlijke bericht en / of via de mail. Ook kunt u bij foto’s regelmatig nieuwe foto’s vinden van de groep.
 
Wegwijzer
We hebben een digitale nieuwsbrief; de ‘Wegwijzer’. Wanneer uw emailadres aangemeld is, krijgt u deze elke week in uw mailbox. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via de website van onze school: www.obsdewildschut.nl.