Aanmelden/Interesse in de school

Beste ouders, verzorgers,
 
Normaal gesproken zouden we u in deze periode van harte welkom heten op onze open dag. Door de geldende maatregelen is het helaas niet mogelijk dit te organiseren. Dat vinden wij natuurlijk ontzettend jammer, omdat wij u graag persoonlijk willen vertellen wie wij zijn en waar wij voor staan. Daarnaast zijn wij van mening dat u De Wildschut écht leert kennen door onze school te bezoeken als deze in bedrijf is. Daarom plannen wij graag een persoonlijke rondleiding met u, op het moment dat de scholen weer open zijn. Natuurlijk met inachtneming van alle maatregelen. Vanzelfsprekend mag uw zoon/dochter meekomen zodat hij/zij ook kennis maakt met De Wildschut.
 
Neemt u contact op voor het plannen van een rondleiding? Dat kan via 0161 455838 of mailen naar de directeur, martijn.schoormans@tangent.nl
 
Wanneer mag u uw kind inschrijven?
Vanaf het moment dat uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt, mag u de aankomende kleuter inschrijven op de basisschool van uw keuze. Er is geen vast moment waarop ingeschreven dient te worden in het schooljaar, maar wij adviseren wel om tijdig te starten met oriënteren. Dan heeft u alle ruimte om een goede beslissing te maken.

Klik hier voor onze folder!

Wij hopen u snel te zien! 

Namens het team van OBS De Wildschut
 
Martijn Schoormans
Directeur